Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 7 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Châu Việt Cường
10,651
2
 2  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
2,857
3
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
1,922
4
 8  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
1,851
5
 4  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,696
6
 9  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
1,666
7
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
1,535
8
 10  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
1,344
9
 -6  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
1,301
10
 -4  
Hạng cao nhất: 6
Hồ Quang Hiếu
1,285
11
 -1  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
1,274
12
 1  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,056
13
 7  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,044
14
 3  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,012
15
 -1  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,002
16
 -5  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
884
17
 2  
Hạng cao nhất: 1
The Men
877
18
 26  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
870
19
 8  
Hạng cao nhất: 3
Cao Thái Sơn
753
20
 11  
Hạng cao nhất: 7
Châu Khải Phong
667
21
 3  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
639
22
 1  
Hạng cao nhất: 11
Trung Quân Idol
615
23
 5  
Hạng cao nhất: 12
Vương Anh Tú
603
24
 13  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
591
25
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Quang Hà
589
26
 14  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
587
27
 9  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
585
28
 -12  
Hạng cao nhất: 4
Trịnh Thiên Ân
561
29
 -22  
Hạng cao nhất: 7
Mr.Siro
543
30
 5  
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
524
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"