Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 3 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
16,338
2
 
Hạng cao nhất: 2
Hải Băng
9,000
3
 1  
Hạng cao nhất: 3
Lương Bích Hữu
7,911
4
 -1  
Hạng cao nhất: 2
HKT
7,012
5
 14  
Hạng cao nhất: 5
Trịnh Đình Quang
4,331
6
 -1  
Hạng cao nhất: 1
The Men
3,389
7
 2  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
2,847
8
 -1  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
2,754
9
 7  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
2,692
10
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
2,603
11
 80  
Hạng cao nhất: 5
Mr.Siro
2,256
12
 1  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
2,140
13
 42  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
2,009
14
 -4  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
1,857
15
 
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,769
16
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,430
17
 6  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,411
18
 -4  
Hạng cao nhất: 14
Lê Bảo Bình
1,407
19
 9  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
1,390
20
 10  
Hạng cao nhất: 20
Bằng Kiều
1,341
21
 1  
Hạng cao nhất: 15
Hàn Thái Tú
1,309
22
 -4  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,262
23
 6  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,243
24
 -18  
Hạng cao nhất: 6
Khởi My
1,142
25
 
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,087
26
 31  
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
1,087
27
 5  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,015
28
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
911
29
 23  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
807
30
 -13  
Hạng cao nhất: 13
Hồ Quang Hiếu
794
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"