Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 1 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
7,363
2
 2  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
7,333
3
 8  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
7,227
4
 -1  
Hạng cao nhất: 3
Phạm Hồng Phước
6,025
5
 10  
Hạng cao nhất: 5
Hải Băng
5,733
6
 4  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
4,770
7
 2  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
4,592
8
 
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
4,380
9
 -3  
Hạng cao nhất: 2
Khởi My
4,369
10
 -3  
Hạng cao nhất: 7
Hoài Lâm
3,374
11
 -6  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
2,878
12
 67  
Hạng cao nhất: 12
Phạm Hồng Phước
2,382
13
 6  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
2,379
14
 9  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
2,251
15
 -2  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
2,204
16
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
2,157
17
 
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
2,065
18
 9  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,403
19
 -7  
Hạng cao nhất: 4
Chi Dân
1,118
20
 2  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,098
21
 5  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,069
23
 9  
Hạng cao nhất: 23
Emily
1,002
24
 32  
Hạng cao nhất: 24
Miu Lê
1,000
25
 3  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
971
26
 8  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
886
27
 -2  
Hạng cao nhất: 15
Tam Hổ
851
28
 -7  
Hạng cao nhất: 18
Quốc Thiên
807
29
 6  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
730
30
 1  
Hạng cao nhất: 1
The Men
682
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"