Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 10 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
10,232
2
 
Hạng cao nhất: 2
Hồ Quang Hiếu
9,398
3
 4  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
5,072
4
 1  
Hạng cao nhất: 4
Hamlet Trương
4,250
5
 3  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
3,890
6
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
3,550
7
 -4  
Hạng cao nhất: 2
Minh Vương M4U
3,467
8
 1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng MTP
3,353
9
 
Hạng cao nhất: 9
Châu Việt Cường
3,109
10
 14  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
2,991
11
 
Hạng cao nhất: 11
Vũ Duy Khánh
2,499
12
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
2,365
13
 -3  
Hạng cao nhất: 10
Trung Quân Idol
2,350
14
 
Hạng cao nhất: 14
Mr.Siro
2,139
15
 -9  
Hạng cao nhất: 4
Mr.Siro
2,134
16
 
Hạng cao nhất: 16
Lương Minh Trang
1,964
17
 8  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng MTP
1,631
18
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,570
19
 
Hạng cao nhất: 19
Trương Quỳnh Anh
1,435
20
 9  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,424
21
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,420
22
 6  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,407
23
 3  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,391
24
 -11  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
1,384
25
 -10  
Hạng cao nhất: 15
Noo Phước Thịnh
1,327
26
 -14  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,235
27
 -6  
Hạng cao nhất: 21
Lê Hiếu
1,095
28
 -8  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,073
29
 -15  
Hạng cao nhất: 14
Đông Nhi
1,072
30
 -12  
Hạng cao nhất: 9
Noo Phước Thịnh
950
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"