Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 5 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
22,831
3
 1  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
7,078
4
 2  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
5,712
5
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
5,688
6
 3  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
3,917
7
 
Hạng cao nhất: 2
Hải Băng
3,534
8
 3  
Hạng cao nhất: 8
Isaac (365 Daband)
3,186
9
 14  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
3,027
10
 -5  
Hạng cao nhất: 4
Trịnh Thiên Ân
2,917
11
 4  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
2,682
12
 1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
2,510
13
 -1  
Hạng cao nhất: 2
HKT
1,888
14
 3  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
1,728
15
 78  
Hạng cao nhất: 15
Hamlet Trương
1,349
16
 -6  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
1,241
17
 4  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,119
18
 4  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,031
19
 8  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
904
20
 -4  
Hạng cao nhất: 16
Hàn Thái Tú
872
21
 9  
Hạng cao nhất: 11
Trung Quân Idol
863
22
 -3  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
723
23
 47  
Hạng cao nhất: 23
Thái Trinh
714
24
 -16  
Hạng cao nhất: 4
Nam Du
704
25
 
Hạng cao nhất: 25
Châu Việt Cường
676
26
 18  
Hạng cao nhất: 13
Hồ Quang Hiếu
672
27
 68  
Hạng cao nhất: 27
Bùi Anh Tuấn
659
28
 
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
630
29
 8  
Hạng cao nhất: 29
Bùi Anh Tuấn
620
30
 4  
Hạng cao nhất: 1
The Men
564
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"