Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 8 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Châu Việt Cường
9,882
2
 1  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
3,722
3
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
3,090
4
 8  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
2,698
5
 8  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
2,359
6
 
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,951
7
 8  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
1,893
8
 -4  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
1,713
9
 
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
1,459
10
 -3  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,440
11
 5  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,359
12
 -2  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,345
13
 4  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,042
14
 8  
Hạng cao nhất: 3
Cao Thái Sơn
1,033
15
 6  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
1,020
16
 2  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
977
17
 -3  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
913
18
 2  
Hạng cao nhất: 12
Vương Anh Tú
797
19
 28  
Hạng cao nhất: 4
Vũ Cát Tường
772
20
 7  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
764
21
 15  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
762
22
 36  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
703
23
 -15  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
686
24
 40  
Hạng cao nhất: 24
Trung Quân Idol
681
25
 6  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
614
26
 -21  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
608
27
 -2  
Hạng cao nhất: 7
Châu Khải Phong
588
28
 -2  
Hạng cao nhất: 11
Trung Quân Idol
569
29
 1  
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
545
30
 18  
Hạng cao nhất: 1
Phạm Trưởng
529
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"