Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 12 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
17,303
2
 
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
6,619
3
 8  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
6,397
4
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Lương Bích Hữu
4,674
5
 2  
Hạng cao nhất: 5
Noo Phước Thịnh
4,404
6
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
4,314
7
 -3  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
4,304
8
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
4,248
9
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
4,220
10
 
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
3,656
11
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
3,540
12
 8  
Hạng cao nhất: 4
Đinh Kiến Phong
1,974
13
 
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
1,802
14
 2  
Hạng cao nhất: 14
Bích Phương
1,460
15
 18  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,363
16
 37  
Hạng cao nhất: 16
Tam Hổ
1,337
17
 11  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,203
18
 11  
Hạng cao nhất: 16
Hồ Quang Hiếu
1,164
19
 5  
Hạng cao nhất: 15
Đông Nhi
1,101
20
 -5  
Hạng cao nhất: 11
Hoài Lâm
1,003
21
 6  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
997
22
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
881
23
 -5  
Hạng cao nhất: 10
Trung Quân Idol
844
24
 -5  
Hạng cao nhất: 1
The Men
842
25
 -2  
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
826
26
 5  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
720
27
 63  
Hạng cao nhất: 2
Khánh Phương
703
28
 24  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
698
29
 -3  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
694
30
 -16  
Hạng cao nhất: 1
The Men
667
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"